Jaroslava Pešicová ak. mal.

biografie


1935
Narozena v Praze dne 30. 12. 1935
1941 - 1950
Základní všeobecné vzdělání v Obecné škole v Hořelicích a v Měšťanské škole v Nučicích
1950 - 1954
Studium Vyšší školy uměleckého průmyslu v Praze, obor ilustrace u profesora Millera.
1954 - 1960
Byla přijata ke studiu Akademie výtvarných umění v Praze. Zde se pod odborným dohledem profesora Sychry věnovala oboru monumentální malby.
1960 - 1962
Čestné roky na Akademii výtvarných umění.
1960 - 1966
Začátky poslupráce s Františkem Štorkem, akademickým sochařem. Oba sdílejí provizorní dílnu na Žižkově.
1963
Svatba s Františkem Štorkem, svatební síň ve Sněžném na Moravě.
1966
Získává ateliér v Praze 8, Libni. Nový tvůrčí prostor má vliv na vývoj jejího výtvarného názoru. Uměleckým cyklem Stromy a moře navazuje na inspirativní cestu do Paříže a Bretaně.
1969
Začátek figurativní tendence v díle Jaroslavy Pešicové. Dobu též odráží triptych - Na paměť Jana Palacha.
1971
Začátek grafické tvorby.
1971
Na doporučení belgického sochaře Willyho Meysmanse, přijíždí do Prahy belgická grafička a malířka An Goris. Ta zajišťuje první výstavy manželů Štorkových v Belgii.
1974
Využívá zkušenosti ze studia monumentální malby, vzniká obraz s rozměry 2 x 4 metry na divadelní téma (které se stále dílem prolíná) pro divadlo v Pelhřimově.
1975
Začíná spolupracovat s ateliérem tapisérií Marie Tienitzerové v Jindřichově Hradci. Vznikají tak tkané reprodukce obrazů v původní velikosti. První z nich je tapisérie Oslava chmele o rozměrech 2x5 metrů, která byla instalována na radnici města Žatce (ta byla v roce 1990 byla z neznámých důvodů odstraněna).
1975 - 1980
Po zahájení asanace Žižkova byl František Štorek nucen stěhovat svoji uměleckou dílnu. Během této doby probíhala výstavba rodinného domu, v jehož útrobách vznikly prostory pro kovolijeckou a sochařskou práci. Součástí stavby je pak i ateliér, který Jaroslava Pešicová dodnes využívá.
1999
Před slavnostním osazením své sochy Ikaros (Prokešovo náměstí v Ostravě) umírá náhle její manžel František Štorek.
2003
Obdržela ocenění od Evropské unie umění za uměleckou a kulturní činnost.